Курсът за помощник сладкари е с продължителност 60 часа, като даваме възможност на всеки да практикува толкова дълго, колкото той прецени. Изучават се основите в сладкарството. Придобитите знания и умения ще ви помогнат при приготвянето на различни видове сладкиши в бъдеще, както и сами да импровизирате. Теорията включва технологията на производство на всички видове теста, сиропи, кремове и други. Цената на курса е 300лв. Издава се сертификат за съответната квалификация.

Курса за майстор-сладкар е 500 лв, с продължителност от 60 часа, като се набляга на изработката на декорации и финни елементи.

Курсът за помощник ситничар е с продължителност 60 часа, като даваме възможност на всеки да практикува толкова дълго, колкото той прецени. Изучават се основите в ситничарството. Теорията включва технологията на производство на всички видове теста. Цената на курса е 300 лв. Издава се сертификат за съответната квалификация.

Ако предпочитате персонално внимание, предлагаме индивидуален курс, в удобни за Вас дни и часове.

Майстор сладкар – цена на курса – 500 лв/ 80 часа
Помощник сладкар – цена на курса – 300 лв/ 60 часа
Помощник ситничар – цена на курса – 300 лв/ 60 часа